Byggnadsvårdsrådgivning på Curatio

Kostnadsfri rådgivning om frågor kring byggnadsvård och byggnadskultur sker från Björkfeldtas, där kansielt vårt befinner sig. Besök oss, ring eller skicka e-post!

Rådgivande fältbesök

Vi gör rådgivande fältbesök med skriftligt PM (100 €) och kompletterande besök (50 € ). För medlemmar kostar fältbesöken 80 respektive 30 €.

Kunskapsbank

Vår kunskapsbank står till allas förfogande i det Björkfeldtska huset under dess öppettider. I banken samlar vi på kunskap om beprövade byggnadssätt från förr, kunskap som gagnar framtiden. Handbiblioteket och artikelsamlingarna står till allmänhetens förfogande.

Vi samlar på byggnadsvårdskunskap i en kunskapsbank med handbibliotek och hantverkarkontakter. Curatio samlar uppgifter om sakkunniga hantverkare och planerare som behärskar gamla byggnadsmetoder. Känner du dej som en sådan – tag gärna kontakt!

Kurs- och annan upplysningsverksamhet

Vi arrangerar kurser, seminarier och renoverarkvällar samt andra tillfällen för allmänheten kring byggnadsvård och byggnadskultur.

Vi hjälper till med att finna finansieringskällor för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla bebyggda miljöer och idéer till nyttoanvändning av tomma och förfallande byggnader.

Recirkulreing av begagnade byggnadsdelar

Curatio rf gynnar recirkulering av gamla byggnadsdelar genom att upprätthålla reservdelsbankverksamhet för begagnade byggnadsdelar.

Genom information och upplysning verkar Curatio för att byggnadsdelar skonsamt tillvaratas för återbruk. Vi samarbetar med kommunerna för att öka återanvändning av begagnade byggnadsdelar, så att genuint hantverk ej går till spillo och avfallsmängderna minimeras.

Det värdefullaste stället för byggnadsdelarna är dock huset de tillhört länge!

Inventeringshjälp ges vid flyttning eller rivning av hus då bevarande på plats inte är möjligt.

Kontakta verksamhetsledaren!