Försäljning på kommission

Vid försäljning på kommission transporteras byggnadsdelarna till reservdelsbanken av ägaren, som bibehåller äganderätten tills varorna är sålda.

Curatios provision är 30% av försäljningsvärdet. Provisionens storlek kan behöva förhandlas om, ifall lagringstiden blir lång eller om det är frågan om varor som kräver stort utrymme. Resten av värdet redovisas till ägaren, då varorna blivit sålda.