Projekt

Med hjälp av olika projektfinansieringar har vi möjligheter att satsa mera och djupare i aktuella teman.

I menyraden till vänster finner du uppgifter om våra projekt. Det nyaste eller pågående projektet ligger överst.

Aktuella projekt

HÅLLBAR BYGGNADSVÅRD – informationsförmedlingsprojekt

riktar sig i första hand till husbyggare, planerare och allmänheten i Åboland, samt Pemar och Sagu. Projektet påbörjas i januari 2016.

Läs mera

Projektplan i helhet

 ÅBOLAND, VÅR GEMENSAMMA KULTURMILJÖ

I projektet, vars huvudman är Egentliga Finlands Landskapsmuseum och vari Curatio rf är partner,  produceras tillsammans med invånarna och andra aktörer ett kuolturmiljöprogram för Åboland. Projektet påbörjas i januari 2016. Läs mera 


Tidigare projekt

Stråket lever! – Leader-projekt
Praktisk kunskap i byggnadsvårdsverstäder
1.3.-31.12.2014

Kulturmiljövård ger kunskap. ESF-projekt
Sysselsättning, kunskap och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Hus och hem – bilden av vår kulturmiljö Leader-projektProjekttiden 1.11.2009-31.3.2012

Leader-förundersökningsprojekt 
Kul, kunskap, kontakter – byggnadsvårdsverkstäder i föreningshus

Levande byggnadstradition – EMOTR/VALMA -hanke
Projektet har avslutats februari 2006. Slutrapport tillgänglig på svenska och finska på kansliet.

Projekt Huvudet på spiken ESF-projekt
– Vår hållbara byggnadstradition

Projektet har avslutats. Framställning av undervisnings- och rådgivningsmaterial för främjande av värderingen och kunskapen om vår åboländska byggnadstradition samt vården av den.

Projekt Curatio: ERUF-projekt
Projektet har avslutats 2002.