Byggnadsvård – traditionellt underhåll

Våra byggnader var ända fram till 1960-talet hantverksprodukter, byggda med lång erfarenhet och av hållbart, utvalt material. Traditionellt har kommande underhållsbehov beaktats redan vid byggnadsskedet, vilket underlättar vårt arbete nu.

Kontinuerligt underhåll minimerar behovet av grundligare renoveringar och de stora kostnader som ofta tillskrivs renovering av gamla hus. Så bevaras också husets kulturhistoriska värden bäst och vi besparas från de problem nya material och metoder kan medföra.