Stråket lever

PROJEKTET AVSLUTADES 15.12.2014. SLUTRAPPORTEN kan du ladda ned här.

Dokumentationen över verkstäderna och utförda arbeten finner du här (pdf, på finska)

CURATIOS NYA PROJEKT STRÅKET LEVER!

Curatio har inlett ett nytt, Leader -finansierat projekt i mars 2014 i samarbete med Pargas Telefon AB. Projektets syfte är att sprida kunskap om praktiska byggnadsvårdsmetoder i så kallade verkstäder och att finna nya användningsändamål för de två tomma husen vid Malmgatan på Gamla malmen i Pargas. Projektets verksamhet pågår från mars till oktober detta år.
Verkstäderna arrangeras i Pargas telefons hus kallat Raskens och i Björkfeldtas lillstuga. För handledningen och förberedelserna av verkstäderna kommer Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf att anställa en professionell byggnadsrestaurerare. Också utomstående yrkesmän kan anlitas för handledningen.
Pargas Telefon AB står för materialkostnaderna och Svenska kulturfonden för projektets privatfinansieringsandel. Projektet samarbetar dessutom med Pargas Hembygdsförening, Gamla Malmens invånarförening och Egentliga Finlands Landskapsmuseum.

  • Exempel på verkstäder som kommer att arrangeras är
  • fönsterunderhåll och -reparation
  • reparation av filttak med trekantsribbor
  • tapetsering
  • olika målningstekniker, nyansering
  • behandling och reparation av trägolv
  • vindstrappor
  • reparation av eldstäder
  • reparation av stomme och fasader

Vem som helst kan delta i den verkstad som intresserar. De lämpar sig också för yrkesmän, som vill utveckla sitt kunnande. Mera information om verkstäderna kommer att finnas på Curatios hemsida: www.curatio.fi.

Marianne Hemgård
Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf