Kulturmiljövård ger kunskap

SAMMANFATTNING AV PROJEKTPLAN

Projektets målsättning är att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för arbetssökande i svag arbetsmarknadsposition genom att ge dem kunskaper och arbetserfarenhet i underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla, främst kommunägda byggnader.

Projektet genomförs i kommunerna Pargas och Kimitoön i etapper. Pargas anställer de deltagande för ett halvt år 2012 och Kimitoön 2013. Arbetspasset föregås av en månads arbetsmarknadspolitisk utbildning.

Projektet anställer en arbetsplanerare, som planerar reparationsarbetena i samråd med kommunen, Egentliga Finlands Landskapsmuseum och Curatio rf och fungerar som arbetsledare för arbetstagarna. Arbetsplanerarna uppgör rapport över åtgärderna, kostnaderna och utförarna för varje objekt. Dessa fungerar både som rapport gentemot kommunen och finansiären och som referens för de anställda projektdeltagarna. Arbetsledarna deltar aktivt i vägledningen av deltagarna i deras arbetssökning på de öppna arbetsmarknaderna.

Målsättningen är, att 10 % av deltagarna sysselsätts omedelbart och 50 % inom ett år efter åtgärden.

Reparation och underhåll av byggnadsarvet, speciellt de kulturhistoriskt värdefulla objekten, hjälper till att bevara denna och förbättrar miljön och trivseln. De bevarande reparationsarbetena genomförs i samråd med kommunerna och Egentliga Finlands Landskapsmuseum samt Egentliga Finlands NTM-central.

Årsrapporterna jämte dokumentationen av reparationerna kan du ladda ned via länkarna nedan

Årsrapport 2012 (del 1) Innehåller projektbeskrivning och resultat

Årsrapport 2012 (del 2) Innehåller dokumentationen av reparationsarbetena

Årsrapport 2013 (del 1) Arbete,kunskap, byggnadsvård

Årsrapport 2013 (del 2) Arbete, kunskap, byggnadsvård