Förmedling av begagnade byggnadsdelar

Stora skrymmande eller svårtransporterade serier (t.ex. fönster från höghus, tak- och murtegel) eller andra utrymmeskrävande byggnadsdelar kan med fördel säljas via vår förmedlingsverksamhet. Då behåller ägaren varorna och sköter om eventuell visning av dem. Vi tar 10%:s provision för förmedling.

Kontakta vårt kansli

Utbjuds

Efterfrågas
Timmer
Ständig efterfrågan på gammalt, långt timmer för återbruk.

Taktegel
Fortlöpande efterfrågan på taktegel, både keramisk och betong.