Publicerad

Kort enkät

Hej vän av Curatio,

vi behöver din hjälp! Vi skapar nu en ny framtidsstrategi för föreningen. Du kan hjälp oss i denna process  genom att besvara denna korta enkät. Bland alla som besvarar enkäten utlottas ett pris. Priset är en plåthink med två läsvärda böcker, som man kan välja mellan fyra olika alternativ: Vårt åboländska byggnadsarv – att förstå ett gammalt hus, Vanhan talon historia ja hoito – rakennusperintöä turunmaan saaristossa, Peltiuunit – valmistus, korjaus ja lämmitys eller Åboland och åbolänningar – plock ur arkiv.

Curatio inledde sin verksamhet år 1999.Världen omkring oss har förändrats sedan dess. Föreningen måste  därmed anpassa sin verksamhet för att möta medlemmarnas och samhällets behov. Vi har därför som avsikt att kartlägga vad du upplever viktigt i föreningens framtida verksamhet, vilka verksamhetsformer vi ska kvarhålla och vilka nya banor vi ska ge oss in på.

Vi hoppas du tar dig tid att svara på dessa frågor före den 17.3.2024. Vi tackar på förhand för din hjälp!

Länk till enkäten:

https://link.webropolsurveys.com/S/B1DC95ED552796D4

Med vänliga hälsningar

Curatios styrelse och verksamhetsledare

p.s. Vi anordnar en serie workshops relaterade till Curations framtid och strategi. Den första äger rum tisdagen den 9 april och vid behov anordnas två workshopar till under två direkt efterföljande tisdagarna. Du är varmt välkommen att komma med och delta i utvecklingen av föreningens framtida verksamhet!