Publicerad

Curatio ordnar en murningskurs i Raseborg 7. – 15.5.2022

Kursen anordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner (SFV).

En traditionell kakelugn består av tegelsten, lerbruk,äkta ugnskakel och kunskap. Timo Nylander murar kakelugnar med en teknik som härstammar från 1700-talet och som används i alla uppvärmningsugnar än idag. Du kan mura under Timos ledning eller delta i kursen som åskådare.

Timo Nylander är en murare i tredje generation. Nu under pensionsåren för han traditionen vidare och undervisar i hur man murar traditionella kakelugnar.

Kursen

Det tar ca 8 – 10 dagar att mura en kakelugn, och kursdeltagarna kan välja vilka dagar de vill delta. Kursen pågår över två veckoslut, att också de som arbetar hinner med. Murnings- och åskådarplatser är begränsat. Under kursen lär man sig kakelugnens struktur.

Kursen framskrider enligt följande:

–   Under det första veckoslutet (lö-sö) muras kakelugnens nedre del och eldstad.

–   Under veckan (må-fre) muras stommen.

–   Under det andra veckoslutet (lö–sö) muras kakelugnens övre del, med tillhörande rökspjäll och stjärnventil.

Deltagandet

–   Högst 8 stycken deltagare

–   En murarplats ledig (personen måste ha tidigare erfarenhet av att mura).

–   Man får mest ut av kursen om man är på plats lö-sö + sö-sö. Under veckan kan man följa med murandet av stommen under en dag.

Kursavgift (2 + 1 + 2 arbetsdagar)

–   Deltagaren som murar: 480 €

–   Kursdeltagare : 380 €

–   Inkluderar undervisning och eftermiddagskaffe/te.

Inkvartering

Kontakta susanna.kankare@gmail.com.

Kursplats

100 år gammal timmerhus I Raseborg, Skogby.

Anmälningar:

Heidi Salviander-Wahe 040 1878 280 eller info@curatio.fi .