Hankkeet

Erilaisilla hankerahoituksilla pystymme perustoimintamme lisäksi panostamaan eri aiheisiin syvällisemmin ja laajemmin. 

Ajankohtaiset hankkeet        

Huslig kultur i skärgården


Aikaisemmat hankkeet

Kestävä korjausrakentaminen – tiedonvälityshanke (2016)
Lue lisää

Lue myös tämä

Koko hankesuunnitelma

Turunmaa, yhteinen kulttuuriympäristömme
Varsinais-Suomen Maakuntamuseon Leader-hanke, jossa Curatio ry on kumppanina. Hankkeessa tuotetaan yhdessä asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa Turunmaan kulttuuriympäristöohjelma. Lue lisää

Elämää raitille!  Leader-hanke

Lue lisää
Käytännön korjausrakentamisen työpajoja 
1.3.-31.12.2014

Kulttuuriympäristö kuntoon – ESR-hanke

Lue lisää
Työllistämistä, kädentaitoja ja kulttuuriympäristön kunnostusta
Hankeaika 10.2.2012 – 30.6.2014

Taloissa ja tuvissa – kulttuuriympäristömme kuva 

Lue lisää
Leader-hanke, hankeaika 1.11.2009-31.3.2012

Kivaa, kädentaitoja ja kontakteja – korjausrakentamistyöpajoja seurojentaloissa
Ylläolevan hankkeen Leader-esiselvityshanke 2008

Elävä rakennusperinne – EMOTR/VALMA -hanke
Hanke on päättynyt 28.02.2006, suomen- ja ruotsinkielinen loppuraportti lainattavissa/saatavilla Curatiosta.

Naulan kantaan – ESR-hanke
– Kestävä rakennusperinteemme
Ruotsinkielisen opetus- ja neuvonta-aineiston tuottaminen turunmaalaisen rakennusperinteemme arvostuksen ja tietotaidon edistämiseksi. Hanke on loppunut 2003. Aineistoa on saatavilla Curatiossa.

Hanke Curatio – Rakennusprinteemme elvyttäminen ja käytettyjen rakennusosien uudelleenkäytön tehostaminen Turunmaalla ja lähikunnissa. EAKR-hanke
Hanke on päättynyt 2002. Loppuraportti saatavilla toimistosta