Curation neuvontatoimikunta

Korjausrakentamiseen ja rakennuskulttuurin säilyttämiseen liittyvää neuvontaa annetaan Björkfeldtin talolta käsin. Käy tapaamassa, soita tai ota yhteyttä sähköpostitse. Neuvonta on maksutonta.

Neuvoa-antavat kenttäkäynnit

Teemme pyynnöstä myös neuvoa-antavia kenttäkäyntejä kirjallisine muistioineen (100€) sekä täydentäviä, lyhyitä ohjaavia työmaakäyntejä (50€/käynti). Jäsenille hinta on 80/30€.

Tietotaitopankki

Curatio kerää tietoa perinteiset korjausrakentamismenetelmät hallitsevista käsityöläisistä ja suunnittelijoista. Uusien toimijoiden toivommekin ottavan meihin yhteyttä!

Kirjasto ja muu tietotaitopankkimme on kaikkien käytettävissä Björkfeldtin talossa, aukioloaikoina.

Keräämme tietopankkiimme vanhaan rakennuskantaan soveltuvista perinteisistä ja uusista korjausrakentamismenetelmistä ja -materiaaleista ja autamme jo suunnitteluvaiheessa hyvien toimenpiteiden löytymiseksi. Reseptejä ja opaslehtisiä saa toimistosta.

Kurssi- ja valistustoiminta

Järjestämme kursseja seminaareja, kunnostajailtoja ja muita yleisötilaisuuksia säilytävästä korjausrakentamisesta ja rakennuskulttuurista yleensä.

Autamme rahoituslähteiden etsimisessä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennettujen ympäristöjen säilyttämiseksi sekä löytämään käyttöä tyhjillään seisoville vanhoille rakennuksille.

Rakennusosien uudelleenkäyttö

Curatio edistää rakennusosien säilyttävää talteenottoa uudelleenkäyttöä varten mm. tiedottamalla ja valistamalla. Olemme yhteistyössä kuntien kanssa rakennusosien uudelleenkäytön kehittämisessä. Toki arvokkain paikka rakennusosille on kuitenkin se rakennus, johon ne alunperin on suunniteltu! Tavoitteena on aidon käsityön säilyminen ja jätemäärien vähentäminen.

Yhdistys antaa inventointiapua rakennuksen siirtämisessä tai purkamisessa, kun säilyttäminen nykyisellä paikalla ei ole mahdollista.

Ota yhteyttä toiminnanjohtajaan!