Projekt Curatio

Befrämjande av vår byggnadstradition och effektiverande av återbruk av begagnade byggnadsdelar i Åboland och Åbo med omnejd.

 

Intresset för byggnadsvård och ett behov av att värna om den lokala byggnadstraditionen ledde 1999 till att Curatio, byggnadsvårdsföreningen i Åboland rf grundades. Den inledande verksamheten gav god respons hos såväl husägare som hantverkare och övriga yrkesutövare i byggnadsbranschen. Inspirerad av detta beslöt föreningen söka finansiering för ett tvådelat projekt, ämnat att ytterligare öka intresset för och befrämja den lokala byggnadsvården, samt effektivera återbruket av begagnade byggnadsdelar. Projektet var ambitiöst upplagt och resultatet har varit lyckat. Via verksamheten har föreningen blivit känd.

 

Den verksamhet som föreningen via projektet kunnat bedriva har på ett avgörande sätt främjat föreningens strävan att lyfta fram det bebyggda kulturarvet och synliggöra betydelsen av att även i Åboland och närområden slå vakt om byggnadstraditionen. Reservdelsbankerna som tar emot, säljer och förmedlar begagnade byggnadsdelar, har kunnat utvecklas till fungerande enheter. Det faktum att omsättningen på begagnade byggnadsdelar markant ökat, främjar även återvinning och hållbar utveckling. Via såväl svensk- som finskspråkig lokalradio har en panel av sakkännare från Curatio effektivt spridit information om byggnadsvård, -problem och -teknik. Reservdelsbankerna och ”husväktarprogrammen” utgör goda exempel på bestående resultat av projekten.

 

Inom ramarna för projekten har föreningen haft möjlighet att rätt fritt forma verksamheten utgående från de verkliga behoven, och enligt den respons föreningen fått från allmänheten. Denna möjlighet har varit av avgörande betydelse för det goda resultatet.

 

Läs slutrapport