Levande byggnadstradition

Det största hotet mot vår byggnadstradition utgörs av att allt färre behärskar de traditionella metoderna. Saklig, opartisk upplysning är nödvändig för att i fortsättningen undvika misslyckade renoveringar gjorda med metoder och material avsedda för nybyggen.

Projektets målsättingar, målgrupper och åtgärder

Projektets huvudmål är att genom upplysning och skolning uppmuntra invånare, yrkesbyggare och planerare att värna om vår byggnadstradition.

Byggnadsbranschens aktörer och amatörer skolas genom praktiska kurser främst i skolningsobjekt som representerar traditionell timmerarkitektur och som allmänheten kan följa med och delta i restaureringsprocessen. Upplysningsverksamheten riktas till den stora allmänheten, pressen, läroanstalter, privata husägare och kommuner. Rådgivningsverksamhet.

Kunskap om regionens byggnadstradition och traditionella metoder samlas och dokumenteras. Ett sakkunnigregister uppbyggs genom direktkontakt med byggare och planerare i regionen för att kartlägga yrkesfärdigheterna.

Projektet strävar till att göra tillvaratagandet och återbruket av begagnade byggnadsdelar till kutym inom rivnings- renoverings- och byggnadsverksamheten

Projektets resultat och inverkan

Som resultat av projektet stiger den allmänna värdesättningen av vår byggnadstradition och kunskapen att vårda den med bevarande metoder ökar.

Genom att förbättra yrkesfärdigheterna och genom att öka medvetandet om byggnadstraditionen medverkar projektet till att öka arbetstillfällen i glesbygden. Samarbetsfärdigheterna inom renoveringsbranschen ökar.

Tillvaratagande av begagnade byggnadsdelar minskar miljöbelastningen och ökar utbudet av reservdelar.

Vår byggnadstradition bevaras levande och stärker invånarnas identitet och trivsel i sin hembygd och ger profil åt regionen.

 

Levande byggnadstradition. Slutrapport

Ni kan läsa de övriga rapporterna på finska.