Projekt Huvudet på spiken-vår hållbara byggnadstradition är ett ERF-projekt som hör till Mål-2 progammet. Projektet finansieras med medel aur den  Europeiska Socialfonden, staten, kommunerna i Åboland samt med privata medel. Bidrag har beviljats av Föreningen Konstsamfundet r.f

 

Projektets målsättning är att framställa rådgivningsmaterial för "var man" samt yrkesmän med intresse för bevarandet av vår lokala byggnadstradition, undervisningsmaterial för såväl yrkeskolor som grundskolor och annat informationsmaterial riktat till allmanheten.

Nerladdningsbara råd om vården av äldre hus.