Inom Leader-projektet Hus och hem - bilden av vår kulturmiljö samarbetade vi under åren 2010-2011 med olika Åboländska skolor för att skapa fram modeller för att använda det lokala byggnadsarvet och kulturmiljöerna inom skolundervisningen. Vi gjorde "experimentella" samarbeten med skolor av olika stadier från Hitis-Rosala lågstadium till Axxell i Pargas.

Byggnadskonst, arkitektur och lokal kulturmiljö betonas mycket i skolornas läroplaner, men blir lätt i skymundan om lärare saknar kunskap eller handlingsmodeller. Vi har arbetat för att föra fram båda, och för att hjälpa elever finna värden i den egna hembygdens vardagliga miljöer. Att bekanta sig med sin lokala kulturmiljö skapar dessutom ett gott tillfälle att komma ut ur klassrummet, få mångsidigt lärane i verkliga miljöer och dessutom frisk luft på köpet. Vi hoppas dessa modeller kan utnyttjas och vidareutvecklas av skolor i Åboland och hela landet!

Inom den grundläggande och gymnasieutbildningen har byggnadskultur och kulturmiljöundervisning passat speciellt bra in i läroämnena bildkonst, miljö- och naturkunskap samt historia.

 

Byggnadskulturstigar för Pargas och Dalsbruk finns även till ert förfogande, de kan beställas från Curatio eller fås från Väståbolands och Kimitoöns kommuner. Byggnadskulturstigarna är utmärkta hjälpmedel t.ex. till att bekanta sig med orterna inom historieundervisningen. I Pargas kan man även beställa en visning till det 200-åriga Björkfeldtska huset på Gamla Malmen. Kontakta Curatio rf: curatio(at)parnet.fi

skola1.jpg