Byggnadskulturstigar

2012 har  byggnadskulturstigarna för Pargas och Dalsbruk utkommit i tryckt form. Byggnadskulturstigarna är arkitekturvandringar genom den historiska byggnadsmiljöerna på respektive ort. Stigarna är avsedda att användas av såväl allmänheten som skolor.

Byggnadskultustigarna för allmänheten

Byggnadskulturstigarna i Pargas och Dalsbruk är arkitekturvandringar genom respektive orts byggda kulturmiljöer. De berättar om olika historiska skikt i byggnadsbeståndet och hur olika arkitekturströminngar tagit sitt uttryck på lokalt plan. Byggnadskulturstigarna fås gratis på lokala museer, bibliotek, turistinformationer mm. Stigarna finns även på nätet (utan bildmaterial)

Byggnadskulturstigarna för skolor

Byggnadskulturstigarna lär ut bl.a:

-att se på gamla byggnadsmiljöer som produkter av lokala historiska skeenden och utveckling.

-att läsa arkitekturstilar på vardagliga byggnader i egen närmiljö.

-att förstå hur lokala näringar format kultumiljöerna.

-ger djupare förståelse om hembygdens kulturmiljö och hjälper värdesätta den, historiskt och estetiskt.

Kunskap om den egna hembygdens kulturmiljöer och historiska miljöer nämns som centralt innehåll för många ämnen i läroplanen, bl.a. natur- & miljökunskap, historia, bildkonst och geografi. Byggnadskulturstigarna är ämnade som ett material för lärare att få in lokal kunskap i sin undervisning.

Byggnadskulturstigarna i Pargas och Dalsbruk kan även beställas med guidning samt presentation av Björkfeldstka huset i Pargas eller Bruksmuseet i Dalsbruk. Kontakta:

Pargas:           Curatio rf, Marianne Hemgård: 
02-4585028 eller curatio@parnet.fi

Dalsbruk:       Dalsbruks bruksmuseum, Hans Ginlund:
040-721 95 35 eller hans.ginlund@kimitoon.fi 

Byggnadskulturstig Pargas


Näytä Byggnadskulturstig Pargas suuremmalla kartalla

Byggnadskulturstig Dalsbruk


Näytä Rakennuskulttuuripolku Taalintehdas suuremmalla kartalla