Elävä rakennusperinne                                                      

Rakennusperinteen säilymisen suurimpana ongelmana on perinteisten menetelmien osaamisen katkeaminen. Asiallinen, puolueeton tiedonjako on välttämätöntä, jotta jatkossa vältyttäisiin epäonnistuneilta, uudisrakentamiseen tarkoitetuilla materiaaleilla ja menetelmillä tehdyiltä korjauksilta.

 

Hankkeen tavoitteet, kohderyhmä ja toimenpiteet

Hankkeen päätavoitteena on valistamalla ja kouluttamalla kannustaa Turunmaan ja sen lähialueen kuntien asukkaita, ammattirakentajia ja suunnittelijoita vaalimaan rakennusperintöämme.

Rakennusalan toimijoita ja harrastajia koulutetaan käytännönläheisin kurssein pääosin perinteistä hirsiarkkitehtuuria edustavissa koulutuskohteissa, joissa korjaamisprosessi on jatkuvasti yleisön nähtävillä. Valistustoiminta ja kampanjointi suunnataan suureen yleisöön, tiedotusvälineisiin, oppilaitoksiin, yksityisiin kiinteistöjen omistajiin, yrityksiin, ammattilaisiin ja kuntiin. Myös käytännön neuvontaa yksityisille ja yhteisöille.

Alan tietämystä kerätään ja tallennetaan dokumentoimalla alueen rakennusperinnettä ja korjausrakentamismenetelmiä. Tietoa ammattiosaajista kerätään taitajarekisteriin.

Käytettyjen rakennusosien kierrätys pyritään vakiinnuttamaan kiinteäksi osaksi purku-, korjaus- ja rakennustoimintaa.

 

Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena rakennusperinteen yleinen arvostus kasvaa ja tietotaito varjelevaan korjaamiseen lisääntyy. Korjausrakentajien ammattitaidon lisääminen parantaa maaseudun ja syrjäisen saariston työllisyyttä, kun kiinteistöjen omistajien perinnetietoisuuden lisääntyminen parantaa ammattitaitoisten palveluiden kysyntää. Alan eri toimijoiden yhteistyövalmiudet kasvavat.

 

Käytettyjen rakennusosien talteenotto ja kierrätys pienentää ympäristörasitusta ja varaosien saatavuus paranee.

 

Rakennusperinteen säilyminen vahvistaa asukkaiden identiteettiä ja viihtyvyyttä kotipaikkakunnallaan ja toimii kesäasukkaiden, matkailijoiden ja uusmuuttajien vetonaulana.

 

Työmaaraportit ja loppuraportti:

 

 

Elävä rakennusperinne. Loppuraportti

 

Kemiön leivintupa. Työmaaraportti Aarno Aittakoski

 

Leivintuvan maalaustyöt

 

Nilsbyn vanha koulurakennus, Parainen. Työmaaraportti

 

Björkfeldtin talo, Parainen. Työmaaraportti