HANKE LOPPUI 15.12.2014. LOPPURAPORTIN voit ladata tästä.

Työmaadokumentointiin pääset tästä


Elämää raitille!

Curatio Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry:llä on alkanut uusi, Leader- 

rahoitettu hanke maaliskuussa 2014 yhteistyössä Paraisten Puhelin Oy:n
kanssa. Hankkeen tarkoituksena on levittää käytännönläheistä tietoa
säästävän korjausrakenamisen tavoista niin kutsutuissa työpajoissa.
Hankkeen toisena tavoitteena on löytää uutta käyttöä Malmikadun tyhjille
rakennuksille Vanhalla Malmilla Paraisilla. Hankeaika on maaliskuusta
lokakuun loppuun.

 


Työpajat järjestetään Paraisten Puhelimen omistamissa taloissa, n.s.
Raskenissa ja Björkfeldtin pikkutuvassa. Työn ohjaukseen ja työpajojen
valmisteluun Curatio palkkaa korjausrakentamisen ammattilaisen.
Ulkopuolisia ammattilaisia voidaan lisäksi hankkia ostopalveluna.
Paraisten Puhelin Oy kustantaa rakennusmateriaalit ja Svenska
kulturfondet osallistuu rahoitukseen yksityisrahoitusosuudella. Hanke
toimii yhteistyössä myös Paraisten kotiseutuyhdistyksen, Vanhan Malmin
asukasyhdistyksen ja Varsinais-Suomen Maakunrtamuseon kanssa.

 


Esimerkkejä järjestettävistä työpajoista:


- ikkunoiden kunnostus
- kolmiorimahuopakaton korjaus
- tapetointi
- maalaustöitä
- ullakon portaat
- tulisijojen kunnostus
- julksivukorjaukset


Myös muita työpajoja tullaan järjestämään. Kuka tahansa voi osallistua
työpajoihin – ne sopivat myös ammattirakentajille, jotka haluavat
ammattitaitoaan kehittää.
Työpajoista tulllaan antamaan lisätietoja Curation kotisivuilla;


Marianne Hemgård
Curatio Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry
marianne.hemgard(a)parnet.fi

kulturfonden_tryck_logorod_thumb.jpg                  Lippu_ja_lause_pieni.jpgLogo_Leader_pieni.jpg