Hanke Curatio

Rakennusperinteemme elvyttäminen ja käytettyjen rakennusosien uudelleenkäytön tehostaminen Turunmaalla ja lähikunnissa.

 

Hankkeen tavoitteena oli paikallisen rakennuskulttuurin säilymisen edistäminen korjausrakentamisen ja rakennussuojelun tietotaitoa kehittämällä sekä mahdollistamalla rakennusmateriaalien kierrättäminen paikallisten varaosapankkien kautta.

 

Kuluneet kolme vuotta ovat osoittaneet hankkeen tarpeellisuuden. Hankkeen myötä varaosapankin toiminta Paraisilla on vakiintunut. ja paikallisvarastot Korppoossa ja Sauvossa ovat päässeet hyvään alkuun. Korjausneuvonta ja kurssitoiminta on ollut aktiivista. Curation tarjoamien palveluiden kysyntä on koko ajan kasvanut ja toimintaa on pystytty kehittämään vastaamaan yleisön tarpeita.

 

Kaksikielisen yhdistyksen paikallisen rakennusperinteen tuntemukseen perustuva toiminta on täyttänyt aukkoja korjausrakentamisen tietotaidon alueella erityisesti Turunmaalla, jossa mallit aiemmin usein on haettu ruotsista.

 

Haluankin kiittää yhdistyksen puolesta rahoittajia Lounais-Suomen ympäristökeskusta, Paraisten kaupunkia ja Svenska Kulturfondenia hankkeen mahdollistamisesta. Rahoittajien kiinnostus hankkeeseen näkyy myös lopputuloksessa. Erityisesti päärahoittaja ympäristökeskus on suhtautunut joustavasti hankkeen käsittelyyn tavoitteena sisällöltään hyvä hanke.

 

Hankkeen onnistumiseen on myötävaikuttanut myös asiantuntijoista muodostuva ohjausryhmä sekä ennen kaikkea työrukkasemme toiminnanjohtaja Marianne Hemgård paneutuneella työpanoksellaan. Heille myös kiitokset.

 

Toivon, että mahdollisimman moni rakennusperinnön parissa työskentelevä saa mahdollisuuden tutustua tähän hankeraporttiin ja saada kokemuksistamme tukea työhönsä.

 

Toivon myös, että hankkeen myötä vakaan pohjan saanut yhdistyksemme jatkossakin voi tukea paikallisen rakennusperintömme säilyttämistä, jotta rakennukset kulttuurin kantajina voivat tarjota konkreettisia elämyksiä menneiden sukupolvien elämästä myös tuleville sukupolville.

 

Loppuraportti luettavissa ruotsiksi.