Rakennuskulttuuripolkuja kahdella teollisuuspaikkakunnalla Turunmaalla

Paraisten ja Taalintehtaan rakennuskulttuuripolut on vihdoin julkaistu painetussa muodossa. Rakennuskulttuuripolut ovat opastettuja kiertokävelyjä paikkakuntien historiallisiin rakennettuihin ympäristöihin. Ne on tarkoitettu sekä suuren yleisön että koulujen käyttöön.

Rakennuskulttuuripolut yleisölle

Rakennuskulttuuripolut ovat opastettuja kiertokävelyitä kunkin paikkakunnan rakennettuun kultturiympäristöön. Ne kertovat rakennuskannan historiallisista kerrostumista sekä eri arkkitehtuurityylien ilmentymistä paikallisella tasolla. Rakennuskulttuuripolkuja jaetaan ilmaiseksi mm. paikkakuntien museoissa, kirjastoissa, turisti-infoissa sekä Björkfeldtin talossa Paraisilla. Rakennuskulttuuripolut löytyvät myös karttoina verkossa:

Rakennuskulttuuripolut kouluille

Rakennuskulttuuripolut opettavat mm:

-näkemään rakennetun ympäristön historian paikallisen kehityksen tuotteena.

-tulkitsemaan arkkitehtuurityylejä omassa lähiympäristössä.

-ymmärtämään miten paikalliset elinkeinot ovat muokanneet kulttuuriympäristöä.

-antamaan merkitystä ja arvoa kotiseudun kulttuuriympäristölle.

Oman kotiseudun historiallisten kulttuuriympäristöjen tuntemus mainitaan keskeisenä sisältönä yleisissä opintosuunnitelmissa useassa oppiaineessa, mm. luonto- ja ympäristötiedossa, historiassa, kuvataiteessa ja maantieteessä. Rakennuskulttuuripolut on tarkoitettu aineistoksi jota opettajat voivat hyödyntää opetuksessa.

Koulut voivat myös tilata Paraisten ja Taalintehtaan rakennuskulttuuripolut opastettuna, sisältäen esittelyn Björkfeldtin taloon Paraisilla ja Ruukkimuseoon Taalintehtaalla. Yhteystiedot:

Parainen: Curatio ry / Marianne Hemgård

02-4585028 tai curatio@parnet.fi

Taalintehdas: Taalintehtaan ruukkimuseo / Hans Ginlund

040-721 9535 tai hans.ginlund@kimitoon.fi

Parainen


Näytä Rakennukulttuuripolku Parainen suuremmalla kartalla

Taalintehdas


Näytä Rakennuskulttuuripolku Taalintehdas suuremmalla kartalla