Leader-hankkeessa Taloissa ja tuvissa - kulttuuriympäristömme kuva teimme 2010-2011 yhteistyötä Turunmaan koulujen kanssa kehittääksemme malleja paikallisen rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön hyödyntämisessä kouluopetuksessa. Kokeilevia yhteistöitä tehtiin lukuisten eri koulujen kanssa aina Rosalan saaristokoulusta Axxellin Paraisten rakennuslinjaan.

Rakennustaidetta, arkkitehtuuria ja paikallisia kulttuuriympäristöjä painotetaan opetussuunnitelmissa tärkeänä sisältönä monessa oppiaineessa. Nämä aiheet saattavat kuitenkin helposti jäädä sivuun jos opettajalla ei ole paikallistuntemusta tai toimintamalleja. Me olemme koettaneet tuoda esiin molempia.

Tutustumisretki läheiseen kulttuuriympäristöön luo lisäksi oivan tilaisuuden monipuoliseen oppimiseen ulkoilmassa, aitojen oppimateriaalien kanssa. Lisäksi oppilaat oppivat löytämään arvoja arkisesta ympäristöstään ja kotiseudustaan, mikä parantaa päivittäistä viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Toivomme että nämä esimerkit innostaisivat uusia kouluja jatkamaan ja kehittämään näitä toimintamalleja eteenpäin!

skola1.jpg

Yhteistöidemme perusteella rakennusperintö, arkkitehtuuri ja kulttuuriympäristöopetus ovat erityisen tärkeitä osana kuvataiteen, luonto- ja ympäristötiedon sekä historian opetusta.

Lisäksi olemme oppimateriaaliksi valmistaneet kaksi painettua rakennuskulttuuripolkua, Paraisille sekä Taalintehtaalle, ja yleisessovellettavan oppimisaineiston Kulttuuriympäristöjä Turunmaalla (PDF-muodossa, sisältää tehtäviä). Paraisilla voi myös tilata esittelyn 200-vuotiaaseen Björkfeldtin taloon Vanhalla Malmilla. Ottakaa yhteys Curatioon: curatio(a)parnet.fi