Vi verkar för det bebyggda kulturarvet och för sunda, hållbara lösningar med resurshushållning i åtanke. I vår byggnadstradition finns lösningar, som kan utnyttjas också i framtiden.

Välkommen

Toimimme rakennetun kulttuuriperinnön säilymiseksi. Säästävä korjausrakentaminen tarkoittaa myös kestäviä ja terveitä ratkaisuja sekä taloudellista resurssien käyttöä. Perinteisistä rakennustavoista löytyy tulevaisuudessakin tarvittavia ratkaisuja.

Tervetuloa